Kleine kerkenraad

Predikant:
 • Ds. J.C.J. Post
 • Ds. H. Hoogeveen
Voorzitter:
 • Harian Winter (Kerkrentmeester)
Scriba:
 • Geke Euving - Kooij
 • Jenneke Smid - Hurink
Leden:
 • Léontine van Noord - Zantinge(Kerkrentmeester)
 • Romke Notenbomer (Diaken)
 • Marga Kemink (Diaken)
 • Janneke Rouwenhorst (Ouderling)
 • Henk Euving (Ouderling)
 • Ina Vogelzang (Jeugdouderling)
 • Moniek Kemink (Jeugdouderling)
Vergaderingen: 1x per maand, met uitzondering van de maand augustus


Foto: Kleine kerkraad na de fusie
 

De brede kerkraad

De brede kerkraad bestaat uit de kleine kerkraad aangevuld met alle afgevaardigden van de ouderlingen, kerkrentmeesters en diaconie.


Foto: Brede kerkraad na de fusie (2021)
terug