Moderamen

Het moderamen van de Emmausgemeente kan worden gezien als het dagelijks bestuur van de kerk. Het moderamen bereidt de kerkenraadsvergaderingen voor en regelt de uitvoering van besluiten uit de kerkenraad.
Het moderamen bestaat uit de voorzitter van de kerkenraad, de scribea en de beide predikanten.

Wie zitten in het moderamen?
Harjan Winter voorzitter
Jenneke Smid, scriba
Geke Euving, scriba
Christiaan Post, predikant
Harry Hoogeveen, predikant


 
terug