Transform

Transform…………Catechisatie in een nieuw jasje.
We willen de jeugd vanaf tweede klas Voortgezet Onderwijs heel graag bij het geloof en de kerk betrekken. Dit doen we nu door  “Transform” groepen te maken waarbinnen de jeugd elkaar (om de week) kan ontmoeten en bezig kan zijn met kerk, geloof en maatschappij. We willen binnen de groepen praten over onderwerpen die voor de jongeren relevant zijn. Dit doen we in nauwe samenwerking met de club

Transform:
  • is enthousiast over geloven
  • wil werken aan relaties met inhoud
  • speciaal voor jou!
  • om de week
  • in Lutten en Schuinesloot

Contactpersoon Transform Lutten: Nico van Noord nicovannoord@hotmail.com

Nog iets meer over Transform:
  • Transform wil tieners de mogelijkheid bieden om offline in een kleine groep, door te praten over onderwerpen die hen raken.
  • Transform wil naast offline ook online zijn om tieners te motiveren, te inspireren, uit te nodigen en uit te dagen om actief met het geloof bezig te zijn.
  • Transform wil tieners online bereiken die we anders niet bereiken. Tieners (en jongeren) bepalen (in toenemende mate) zelf of ze iets met het geloof willen.
  • Transform wil vriendschap stimuleren.
  • Transform wil geloofsgenoten bemoedigen en toerusten. Dit wordt versterkt als tieners elkaar ook offline kunnen ontmoeten. We geloven dat je niet zonder echte persoonlijke ontmoetingen kunt.
terug