Foto's historie kerkraad

Hier vindt u de foto's van de kerkraad zoals deze in het verleden was samengesteld. 
Lees meer 
Huilen om de schepping

Duurzaam bidden

Wie zijn wij - hervormd

Hervormde wijkgemeente
Welkom namens de hervormde gemeente Lutten, Slagharen en Schuinesloot
Waar staan wij voor als gemeente van Christus? Wij vatten dat zo samen: ‘Wij willen leven uit de liefde van God en zo, als een levende gemeente het evangelie in woord en daad uitdragen in het geloof dat God in Christus naar ons heeft omgezien en ons vraagt om te zien naar elkaar.’ Een hele zin, maar in die ene zin wordt wel veel gezegd!
Lees meer 

Wie zijn wij - gereformeerd

Wie zijn wij 
Christelijk:
Zoals alle kerken over de hele wereld (tezamen momenteel ongeveer 2 miljard mensen) zijn we genoemd naar Jezus Christus. Wij geloven namelijk dat God in deze Jezus Christus zo naar de mensen toe gekomen is, dat daarmee alles anders geworden is. Bij Hem vinden we liefde, vergeving, verzoening, verwachting, hoop, leven dat niet voorbijgaat en de het uitzicht op een nieuwe aarde. We noemen dat Evangelie, ofwel: Goed Nieuws voor de mensen. Dat geven wij aan elkaar en anderen door: daartoe staat in de kerk een kansel met daarop een geopende Bijbel.
 
Lees meer 
De Lantaarn

Historie Hervormde gemeente

Historie gemeente
Toen men in 1847 begon te denken aan het stichten van een eigen gemeente met een eigen kerkgebouw, pastorie, en een stuk grond waar men de overledenen kon begraven, moest het nog tot 1854 duren voordat die wens in vervulling zou gaan.
Lees meer 

Geschiedenis

Onze gemeente is ‘geboren’ in november 1859. Precies weten we het niet: de eerste kerkenraadsvergadering was in ieder geval op 1 december 1859. De naam van onze gemeente was toen de Christelijk Gereformeerde Gemeente te Lutten aan de Dedemsvaart. Dat laatste moest er toen bijgezegd worden: er was immers ook het middeleeuwse Lutten aan de Lutteres (dat wij tegenwoordig kennen als Oud-Lutten). Er was echter een nieuw dorp ontstaan langs de nog maar pas gegraven Dedemsvaart. En in dat nieuwe dorp kwamen steeds meer Christelijk Gereformeerden of Afgescheidenen te wonen, zodat het verlangen begon te groeien naar een eigen kerk. Voor 1859 kerkten de mensen in Dedemsvaart of Heemse. Die laatste beide Kerken zijn dus de moederkerken van onze gemeente.
Lees meer 

Het kerkhof

Het kerkhof achter de kerk was vanaf het ontstaan van de kerk tot op heden eigendom van de kerkvoogdij. Voor 1853 begroeven de bewoners van de buurtschap Oud-Lutten hun overledenen in Hardenberg, op de oude begraafplaats aan het Oosteinde, of in Heemse bij de Hervormde Kerk. Toen de grond voor kerk, pastorie en de begraafplaats waren gekocht, moest een en ander nog aangelegd worden, want het was woeste grond. Wanneer men nu in onze tijd het geheel bekijkt en er zo eens rondwandelt, dan moet men erkennen dat het alles met smaak is aangelegd.besluit 2013.

Meer informatie over het kerkhof op kerkhoflutten.nl.

150 Jarig jubileum

150 Jarig jubileum
Op 29 november 2009 vierde de Gereformeerde kerk haar 150 jarig jubileum. De precieze datum van het ontstaan van de kerk is niet bekend, maar het zal de laatste zondag van november 1859 geweest zijn want de eerste kerkenraadsvergadering vond plaats op 1 december. In die 150 jaar is er natuurlijk veel veranderd in de kerk. Begonnen met een honderdtal leden is de kerk in het verleden uitgegroeid tot boven de 1200 leden. Doordat De Krim en Gramsbergen eigen gereformeerde kerken stichtten is dit weer geslonken. Op dit moment zijn er zo’n 800 leden.
Lees meer 

Overzicht predikanten Hervormde gemeente

Overzicht van de predikanten die in Lutten en Schuinesloot hebben gediend.

Lees meer 

Kerkenraad gereformeerde kerk

Kerkenraad en predikant

Onze gemeente wordt bestuurd door een kerkenraad. Die kerkenraad bestaat uit gemeenteleden die voor een periode van meestal 4 jaar een ambt bekleden. De ambten zijn:

Lees meer 
Van Loo orgel

Van Loo orgel

Het orgel is in 1858 gebouwd door de Zwolse orgelbouwer Jan van Loo,

Jan van Loo (1823 – 1910) was aanvankelijk in dienst bij de Groningse orgelmaker Petrus van Oeckelen (1792 – 1878). Hij huwde een dochter van laatstgenoemde en vestigde zich in 1858 als zelfstandig orgelmaker te Zwolle. Het werk van van Loo is niet erg omvangrijk, voor zover bekend maakte hij de volgende nieuwe orgels:

Lees meer 

Nieuwbouw pastorie

Vroeger was het overal in Nederland zeer gebruikelijk dat de woning van de pasto(o)r of predikant naast of in ieder geval vlakbij de kerk werd gebouwd. Tegenwoordig wordt dat om allerlei redenen steeds zeldzamer. Onze gemeente bezit echter nog een klassieke pastorie pal naast de kerk. Op dezelfde plaats heeft overigens al een eerdere pastorie gestaan: van 1860 tot 1912 – er zijn geen foto’s meer van. In 1912 is het wat bouwvallig geworden pand gesloopt en vervangen door een nieuw huis, dat in 1913 klaar was.

De initialen van het toenmalige predikantsgezin (de fam. Boersma-Hofman) zijn nog op een steen naast de voordeur te zien. Ds. Boersma schreef later bij zijn afscheid: “(Op 14 juli 1913) konden wij onze schoone en geriefelijke pastorie betrekken, die wij ook noode verlaten.” Diverse predikanten hebben de pastorie met vreugde bewoond, waarbij meestal telkens kleinere of grotere moderniseringen van het huis plaatsvonden.

Lees meer 

Onze kerkdiensten

Onze diensten verlopen in de regel als volgt:
Lees meer 

Kerkdiensten

U/jij bent welkom! Maar vergeet daarbij niet dat U/jij ook ècht welkom bent in ons midden. Elke zondag komen we als gemeente bij elkaar rondom het Evangelie van Jezus Christus.

 

Lees meer 

15 - jarig jubileum interkerkelijke Roemenië Stichting Felebarát.

In het weekend van zondag 15 februari 2020 vierden we, samen met een aantal mensen uit de Reformatorische Kirche in Arad/Majlat (Roemenië), ons 15- jarig jubileum. Ons contact met Roemenië gaat vooral via het echtpaar Baraczi, voorgangers in deze kerk. Zij zorgen er elke maand voor dat er voedselpakketten worden gekocht van het geld dat uit Lutten komt en dat ze verspreid worden onder de allerarmsten in hun gemeente. Daarom was mevr. Suszanna Baraczi, samen met een drietal gemeenteleden aanwezig om samen met ons het jubileum te vieren.
Lees meer