Moderamen

Het moderamen van de Emmausgemeente kan worden gezien als het dagelijks bestuur van de kerk. Het moderamen bereidt de kerkenraadsvergaderingen voor en regelt de uitvoering van besluiten uit de kerkenraad.
Het moderamen bestaat uit de voorzitter van de kerkenraad, de scribea en de beide predikanten.
 
Lees meer 

Kleine kerkenraad

  Bekijk wie er allemaal onderdeel zijn van de kleine kerkraad.                                                        
Lees meer 

Scriba

De scriba is de administratief medewerker van de kerk. Alles wat via de mail binnenkomt, wordt verwerkt door de scriba. De scriba is verantwoordelijk voor het maken van de agenda’s en het notuleren van de vergaderingen. De besluitenlijst bijhouden en het beantwoorden van allerlei correspondentie.
Lees meer 

Voorganger

De Emmaüsgemeente heeft als voorganger ds. Harry Hoogeveen. Hij verteld u graag wat hij wil betekenen voor de gemeente.

Lees meer 

Jeugdouderlingen

De jeugdouderlingen houden zich bezig met alles rond het jeugdwerk zowel in Lutten als in Slagharen/Schuinesloot en ze onderhouden de contacten met de verschillende disciplines. 
Lees meer 

Kerkrentmeesters

Kerkrentmeesters houden zich in hoofdzaak bezig met het beheer van de goederen van de kerkelijke gemeente zoals het kerkgebouw, de pastorie , de kosterswoning en de overige kerkelijke gebouwen zoals vergaderruimtes en de kringloopwinkel. Ook de begraafplaats valt hieronder.

Lees meer 

Ouderlingen

Om als gemeente samen een band te hebben en met elkaar mee te kunnen leven is het van belang om te zorgen voor goed contact. Gelukkig zijn daar onze wijkmedewerkers; die worden op hun beurt weer aangestuurd door de ouderling. Wanneer leden van de kerk behoefte hebben aan een bezoekje van een ouderling, dan kan dat. We kunnen praten over persoonlijke omstandigheden, geloof of kerk, er kan gebeden worden of gelezen worden uit de bijbel maar het kan ook fijn zijn om gewoon belangstelling te hebben voor de medemens. De bezoekjes dienen vooral ter bemoediging.
Lees meer 

Wijkmedewerkers

De wijkmedewerkers ondersteunen de ouderlingen in de wijk. Doormiddel van bezoekjes en gesprekjes. Wijkmedewerkers hebben als belangrijkste taak het contact met de gemeenteleden in de wijk. Met als hoofddoel: Omzien naar elkaar.
Lees meer