Onze kerkdiensten

Onze diensten verlopen in de regel als volgt:
 • Lied voor de dienst
 • Welkom en mededelingen
 • Gemeentezang: Intochtslied (staande)
 • Moment voor stil gebed (staande)
 • Votum en zegengroet (staand)
 • Klein Gloria
 • Woorden van bemoediging en/of Woorden voor onderweg (Gods geboden) (Morgendienst)
 • Gemeentezang (antwoordlied)
 • Gebed
 • Kinderen van de basisschool gaan naar FLAME
 • Lezen van een of meer gedeelten uit de Bijbel, afgewisseld door Gemeentezang)
 • Prediking
 • Gemeentezang (antwoordlied)
 • We horen of zingen de Geloofsbelijdenis (staand) (Alleen in de namiddagdienst)
 • Dankzegging en voorbeden
 • Collecte
 • Gemeentezang: Slotlied (staande)
 • Zegen (staande)
 • Gemeentezang: zegenbede (iedere 3 maand een ander lied uit het nieuwe liedboek)
terug