150 Jarig jubileum

150 Jarig jubileum
Op 29 november 2009 vierde de Gereformeerde kerk haar 150 jarig jubileum. De precieze datum van het ontstaan van de kerk is niet bekend, maar het zal de laatste zondag van november 1859 geweest zijn want de eerste kerkenraadsvergadering vond plaats op 1 december. In die 150 jaar is er natuurlijk veel veranderd in de kerk. Begonnen met een honderdtal leden is de kerk in het verleden uitgegroeid tot boven de 1200 leden. Doordat De Krim en Gramsbergen eigen gereformeerde kerken stichtten is dit weer geslonken. Op dit moment zijn er zo’n 800 leden.

In het kader van het jubileum hebben diverse activiteiten plaatsgevonden: Het aanbieden van het jubileumboek aan de kerkenraad, een jubileumdienst op zondag 29 november en een expositie rond het jubileum.

Jubileumboek
Ter gelegenheid van het jubileum is een boek geschreven. In een boek van 170 pagina’s en meer dan 200 foto’s staat de geschiedenis beschreven van de Gereformeerde Kerk Lutten/Slagharen/Schuinesloot. Dit jubileumboek is te koop voor € 25,- per boek. Heeft u belangstelling, neem dan contact op met de scriba:  scribagk@gmail.com

Na een jaar voorbereiding was 27 november 2009 een dag waar we erg naar uit keken. Het jubileumboek zou klaar zijn en het eerste exemplaar zou overhandigd worden aan de voorzitter van de kerkenraad. Het was spannend. ’s Middags om drie uur werden de boeken bezorgd en het feest kon doorgaan.

Wij hadden de voltallige kerkenraad uitgenodigd en deze hebben de uitnodiging aangenomen, bijna iedereen was er. Tevens waren er twee fotografen om de overhandiging vast te leggen.

Onze voorzitter Jan Everts opende de “vergadering” en deed daarna verslag van het afgelopen jaar. Hoe is het boek tot stand gekomen? Heel veel zoekwerk, heel veel lezen, praten en heel veel schrijven/typen.

Na deze korte uiteenzetting kreeg de voorzitter van de kerkenraad, de heer H. Luymes het eerste exemplaar overhandigd. Daarna nam hij het woord en bedankte de commissie voor het vele werk dat verricht was. Dit dankwoord werd onderstreept met een cadeaubon en met een mooie bos bloemen.

De voorzitter van de kerkenraad sloot daarna de vergadering af. Na het officiële gedeelte kregen alle kerkenraadsleden het boek overhandigd en werd het steeds stiller. Iedereen sloeg aan het lezen onder het genot van een kop koffie. Nadat de schrijvers alle boeken hadden gesigneerd ging iedereen weer huiswaarts. Toen moesten we nog afwachten hoe de expositie zou gaan lopen.

Verslag Expositie
Zondag na de herdenkingsdienst werd de genodigden de gelegenheid gegeven om de expositie in de Pastorie te bezoeken. Mevrouw D. Bakker-Sportel mocht als eerste naar binnen. In een aparte kamer waren trouwkledij en doopjurken te bewonderen. De oudste doopjurk was van 1890 en de nieuwste trouwkleding was van oktober 2009. Een speciale plek was er voor een doopjurk die Gerrit Kleinlugtenbeld na een bezoek aan de familie speciaal voor deze expositie mee had genomen vanuit Canada. Deze jurk (met twee onderjurken erbij, 1 blauw en 1 roze) is door meerdere generaties in de familie gebruikt.

De oude studeerkamer van de dominee hadden we ingericht als een kerkzaal. Een oude kerkbank (van voor de verbouwing) stond er. De mensen in de kerk hadden oude kledij aan van gemeenteleden. De dominee droeg zelfs een oud jaquet van Ds. Goris. Ook lagen er vele Bijbels. Een hele oude Statenbijbel, maar ook de nieuwste exemplaren en heel veel van de periode er tussen in. Op de achtergrond klonk door de oude versterkers van de kerk gepaste orgelmuziek.

De woonkamer was heel divers ingericht. Het kerkelijk jaar was in beeld gebracht door een kaart en de liturgische kleden. Heel veel fotoboeken met foto’s vanaf ca. 1920 tot heden. Bezoekers waren hier vaak niet weg te slaan. Ook vele boekjes die werden gebruikt bij catechisatie en verenigingen lagen hier om in te kijken. Uit het archief hadden we het oude lidmatenboek, het doopboek, huwelijksboek en nog veel meer gehaald. Het meeste kon ingezien worden, alleen het alleroudste hadden we onder glas gelegd.

De hal was opgesierd met verschillende tekeningen, oude bouwtekeningen, maar ook de schets van de nog nieuw te bouwen pastorie had een plaatsje gekregen op deze expositie. We hebben geprobeerd zoveel mogelijk te laten zien. Uit de vele reacties van de bezoekers (schatting : ca 500) die in de daarop volgende week zijn geweest, kunnen we opmaken dat dit is gelukt.

Jubileumdienst
Het 150 jarig bestaan werd op 29 november gevierd met een jubileumdienst waarin een aantal oude liederen werden gezongen en waarbij de gemeentezang begeleid werd met orgel en trompet. In de dienst ging voor onze oud predikant ds. Hoek, die terugblikte op het ontstaan van de kerk en ons daarbij meenam naar die tijd in de negentiende eeuw waarin de een kleine groep mensen bijeenkwam en die door hun doorzettingsvermogen en het vaste vertrouwen op God deze gemeente hebben gesticht.

Na het liturgische gedeelte van de dienst bood de voorzitter van de kerkenraad het jubileumboek aan een aantal genodigden aan: De oud-predikanten ds. C. Hoek, ds. R. Poesiat en ds. G.H. Gerritsen en mevrouw G.C. Netjes – van Wijk. Het boek werd symbolisch aan de gemeente aangeboden door het aan te bieden aan mevrouw D- Bakker-Sportel.

Hierna volgde een toespraak door wethouder J. Janssen namens de gemeente, waarin de kerk als bindende factor in onze samenleving belicht werd.
terug