Digitaal collecteren Kruiskerk

In de afgelopen maanden kon u uw collecte-bijdragen overmaken via ‘digitaal collecteren’. Kerken konden – tijdelijk – gratis gebruik maken van deze voorziening. Vanwege het feit dat digitaal collecteren vanaf half oktober niet meer gratis is – en ook gezien de opbrengsten die op deze manier werden overgemaakt – hebben we besloten om geen gebruik meer te maken van de digitale collectezak.

Vanzelfsprekend kunt u uw collectebijdragen nog steeds zelf overmaken op de volgende rekeningnummers, onder vermelding van “Collecten crisistijd”.

Gereformeerde Kerk: NL68 RABO 03737 41 383
Hervormde Kerk: NL45 RABO 01477 12 785

 
terug

Inlog aanvragen

Vanwege privacy richtlijnen kunnen we bepaalde informatie niet zomaar openbaar zetten. Heeft u geen inloggegevens? Stuur dan een mail naar info@pglutten.nl en wij sturen u de inloggegevens toe.

Beheerders

via deze link kunnen de beheerders de website aanpassen.