Geschiedenis

Hoewel de meeste Gereformeerde Kerken zijn ontstaan vanuit een conflict binnen de Nederlands Hervormde Kerk kan dat dus niet over Lutten gezegd worden. Zowel de Hervormde Gemeente als onze kerk zijn in onze omgeving ong. in dezelfde tijd gesticht, los van elkaar. De eerste kerk heeft op dezelfde plaats gestaan als ons huidige kerkgebouw: men moet het zich overigens voorstellen als een soort preekschuur. Veel geld was er niet. Intussen is deze kerk al gauw te klein. Er komt nieuwbouw: met vereende krachten zet men een èchte kerk neer. In oktober 1871 is ze klaar. Deze kerk is dezelfde als ons huidige gebouw, minus het voorfront en de beide vleugels. Want in 1922 heeft nog een vergroting van onze kerk plaatsgevonden. We moeten namelijk niet vergeten dat onze gemeente ooit 1300 leden heeft geteld!

Maar ook de gemeente van Lutten is zelf weer moederkerk geworden: de Gereformeerde Kerken van zowel De Krim als Gramsbergen zijn vanuit onze gemeente opgericht, waarmee we natuurlijk weer heel wat leden kwijtraakten. Intussen was onze gemeente in 1892 Gereformeerde Kerk te Lutten aan de Dedemsvaart gaan heten, nadat we ‘samen op weg’ waren gegaan met de Nederduits Geref. Kerken. Overigens was een aantal leden van onze gemeente het niet met deze vereniging eens: zij bleven vasthouden aan de oude, vertrouwde naam en stichtten de Christelijke Gereformeerde Kerk. Dit kerkgebouw bestaat niet meer in Lutten.

Een ander conflict binnen onze Kerken (de zgn. Vrijmaking) leidt in 1945 opnieuw tot een afsplitsing van onze gemeente: de Vrijgemaakt Gereformeerde Kerk ontstaat, die wij ook nog altijd binnen ons dorp terug vinden. Feitelijk is ons kerkgebouw nu te groot voor onze gemeente. In de jaren negentig heeft nog een ingrijpende restauratie van onze kerk plaatsgevonden, waar het interieur geweldig van is opgeknapt.

In Lutten, Slagharen en Schuinesloot zijn goede contacten met de andere kerken en de R.K. parochies. Met de Hervormde Gemeente is er een redelijk aantal gezamenlijke diensten. In 2004 hebben de Gereformeerde Kerken en de Nederlandse Hervormde Kerk zich verenigd tot Protestantse Kerk in Nederland, zodat wij elkaar nu ook tegenkomen in dezelfde classis Hardenberg.

terug