Introductie Diaconie

Een diaken is ambtsdrager en maakt deel uit van de kerkenraad. Als diaconie worden we geroepen om oog en oor te hebben voor mensen die in de knel zijn geraakt of dreigen te raken, en hen een helpende hand te bieden. Barmhartig zijn en recht doen aan onze naaste, zowel dichtbij als veraf. Omzien naar de mens in nood.

 

Wat doen diakenen ?

De meeste mensen zullen bij ‘diaconie’ waarschijnlijk denken aan: ‘collecteren’ en ‘Heilig Avondmaal verzorgen in de kerkdienst’.

Dat zijn inderdaad de meest zichtbare taken van de diaken. Maar er zijn nog zoveel meer zaken waar de diaconie zich mee bezig houdt. Een kleine greep:

· Zo hebben we bijvoorbeeld werkgroepen, met elk zijn eigen taak. Ik zal er hier een paar noemen: De werkgroepen ‘zending’ en ‘bedelbrieven’ kiezen de goede doelen uit waarvoor de binnengekomen collectes en giften worden besteed. De werkgroep ‘kerstpresentjes’ bedenkt elk jaar met welk presentje we aan het eind van het jaar aankloppen bij de 75-plussers, voor een bezoekje en eventueel een praatje.

· Aan iedere nieuw-gedoopte bieden wij een Doopbijbel aan.

· Daarnaast stellen we – in overleg met de kerkrentmeesters – het jaarlijkse collecterooster samen.

· We willen als diaconie de vervoersdienst naar de kerkdienst weer oppakken, bedoeld voor gemeenteleden die niet in staat zijn om op eigen gelegenheid de kerk te bezoeken.

 

Vergaderingen

De diaconie vergadert eens per maand, waarin er naast de ‘zakelijke’ onderwerpen ook ruimte is voor bezinning op het Evangelie en op het diaken-zijn.

Daarnaast nemen 2 diakenen ook zitting in de kleine kerkenraad.

Ten slotte worden alle diakenen ook uitgenodigd voor het brede kerkoverleg, dat tenminste 4 maal per jaar plaatsvindt.

 

Wijkverdeling

Hoewel de diakenen niet – zoals ouderlingen en wijkmedewerkers – regelmatig de wijk ingaan, heeft elke diaken wel een wijk, om daar waar nodig is ondersteuning te geven:

Wijk A: Erik Duinkerken en Martijn Mulder

Wijk B: Gerry van de Belt

Wijk C: Gerrit Mulder

Wijk D: Harmpje Passies

Wijk E: Erik Duinkerken en Martijn Mulder

Wijk F: Marga Kemink

Gert Kerkdijk
Seine van den Berg
René en Femmie Snippe



Foto: Diakenen (2023)

terug

Agenda

Dienst Schuinesloot

zo 28 apr 2024 om 09.30 uur

Dienst de Lantaarn Lutten

zo 05 mei 2024 om 09.30 uur

Dauwtrappen

do 09 mei 2024 om 07:30 uur

Inlog aanvragen

Vanwege privacy richtlijnen kunnen we bepaalde informatie niet zomaar openbaar zetten. Heeft u geen inloggegevens? Stuur dan een mail naar info@pglutten.nl en wij sturen u de inloggegevens toe.

Beheerders

via deze link kunnen de beheerders de website aanpassen.