Jeugdnieuws. September 2020.

Flame.
Iedere zondag wordt er tijdens de kerkdienst om 9.30 uur Flame (kindernevendienst) gegeven in Pro Rege naast de Kruiskerk. I.v.m. de coronamaatregelen komen de kinderen niet in de kerk. Wel eerst even opgeven via de scriba’s.  Alle kinderen van 4 tot 12 jaar zijn van harte welkom.  

Club.
Nu er weer een heel nieuw seizoen voor ons ligt, worden ook de clubs weer opgestart! (Is in het startweekend eigenlijk al gebeurd met een gezellige avond, kamperen in de Rank en gezamenlijk kerkbezoek!).
In Lutten is iedereen vanaf groep 7  van harte welkom op: vrijdag 9 oktober van
18.45 – 20.00 uur in de Rank .
In Schuinesloot starten de clubs weer op woensdag 7 en donderdag 8 oktober. Informatie over de clubs in Schuinesloot is te krijgen bij Anja (anjakastelein@live.nl) of Alice (alice.hilberdink@gmail.com)
Om de week is er een clubavond met spelletjes, gezelligheid en gesprekken.
Nieuwsgierig geworden? Van harte welkom!!

 

Transform…………Catechisatie in een nieuw jasje.
Zoals u in het vorige Kerknieuws hebt kunnen lezen, gaan we binnen de Emmaüsgemeente “Transform” groepen organiseren. We willen de jeugd vanaf tweede klas Voortgezet Onderwijs heel graag bij het geloof en de kerk betrekken. We proberen dit nu te doen door  “Transform” groepen te maken waarbinnen de jeugd elkaar (om de week) kan ontmoeten en  bezig kan zijn met kerk, geloof en maatschappij. We willen binnen de groepen praten over onderwerpen die voor de jongeren  relevant zijn. Dit doen we in nauwe samenwerking met de clubs en we proberen hierbij ook gebruik te maken van sociale media en misschien bijeenkomsten online.
In Schuinesloot zal deze groep geleid worden door Petra van der Haar en Anneke Mol. De eerste bijeenkomst is op donderdag 15 oktober van 19.15 -20.15 uur bij de fam. van der Haar, Hoogeveenseweg 15, Schuinesloot.
In Lutten is de leiding in handen van Nico van Noord en Mark Wittenberg. De eerste bijeenkomst zal zijn op vrijdag 16 oktober van 19.00 – 20.00 uur in de Rank.
  • is enthousiast over geloven
  • wil werken aan relaties met inhoud
  • speciaal voor jou!
  • om de week
  • in Lutten en Schuinesloot

Meer informatie is altijd te krijgen via jeugd.emmausgemeente@ gmail.com
Van harte welkom allemaal!

Nog iets meer over Transform:
  • Transform wil tieners de mogelijkheid bieden om offline in een kleine groep, door te praten over onderwerpen die hen raken.
  • Transform wil naast offline ook online zijn om tieners te motiveren, te inspireren, uit te nodigen en uit te dagen om actief met het geloof bezig te zijn.
  • Transform wil tieners online bereiken die we anders niet bereiken. Tieners (en jongeren) bepalen (in toenemende mate) zelf of ze iets met het geloof willen.
  • Transform wil vriendschap stimuleren.
  • Transform wil geloofsgenoten bemoedigen en toerusten. Dit wordt versterkt als tieners elkaar ook offline kunnen ontmoeten. We geloven dat je niet zonder echte persoonlijke ontmoetingen kunt. 
terug