Kerkenraad gereformeerde kerk

Kerkenraad en predikant

Onze gemeente wordt bestuurd door een kerkenraad. Die kerkenraad bestaat uit gemeenteleden die voor een periode van meestal 4 jaar een ambt bekleden. De ambten zijn:

Ouderlingen:

De ouderlingen zijn verantwoordelijk voor de gemeenteleden in het algemeen. Ze bezoeken de huisadressen, proberen zo de onderlinge verbondenheid vorm te geven, zoeken het geloofsgesprek enz. We hebben twee ouderlingen voor een speciale doelgroep, nl. de Jeugd. Feitelijk is ook de predikant een soort ouderling, maar dan in full-time dienst: vrijgesteld voor bezoekwerk, uitleg van de Bijbel, bezoekwerk enz.

Ouderlingen-kerkrentmeesters:

Zij zijn verantwoordelijk voor het beheer van de financiën, gebouwen en personeel van de gemeente.

Diakenen:

De diakenen zijn verantwoordelijk voor de hulp aan gemeenteleden en aan de naasten, dichtbij en veraf. Hun werk varieert van het organiseren van bezoeken aan verpleeghuizen tot het inzamelen van geld voor mensen in ontwikkelingslanden.

De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk van Lutten-Slagharen-Schuinesloot telt momenteel 9 leden: 1 predikant, 2 ouderlingen, 1 jeugdouderling, 1 ouderling-kerkrentmeester, 2 diakenen, de praeses en de scriba. Wij vergaderen de derde maandag van de maand.

terug