Kerkrentmeesters

De taken en verantwoordelijkheden van een kerkrentmeester

Een kerkrentmeester houdt zich in hoofdzaak bezig met het beheer van de goederen van de kerkelijke gemeente zoals het kerkgebouw, de pastorie , de kosterswoning en de overige kerkelijke gebouwen zoals vergaderruimtes en de kringloopwinkel. Ook de begraafplaats valt hieronder.

Het onderhoud behelst alles wat op en in de gronden van de kerk staat c.q. zit

 

Financiële zaken

Ook het verzorgen van de financiële zaken vallen onder de verantwoordelijkheid van de kerkrent-

meesters zoals de actie Kerkbalans, het beheer van de financiële middelen en de jaarlijkse begrotingen.

 

Vergaderschema.

De kerkrentmeesters vergaderen op de derde dinsdag van de maand.

 

Zittingstermijn

Een kerkrentmeester wordt voor een periode van vier jaar benoemd. Hij is daarna herkies-baar voor een volgende periode. De langst mogelijke aaneengesloten termijn is twaalf jaar.

 

Wie zijn de huidige kerkrentmeesters?

Voorzitter: Harjan winter
Henk Luijmes
Annelies Meesters
Hans van de Belt
Tonny Scholten
Léontine van Noord - Zantinge
Henk Bril
Piet Woertel


Foto: Kerkrentmeesters 2023

terug