Moderamen

Het moderamen van de Emmausgemeente kan worden gezien als het dagelijks bestuur van de kerk. Het moderamen bereidt de kerkenraadsvergaderingen voor en regelt de uitvoering van besluiten uit de kerkenraad.
Het moderamen bestaat uit de voorzitter van de kerkenraad, de scribea en de beide predikanten.

Wie zitten in het moderamen?
Harjan Winter, voorzitter, kerkrentmeester
Geke Euving, scriba
Harry Hoogeveen, predikant
René Snippe, diaconie 
terug