Paascyclus 2022

Al vele jaren worden er tijdens de week voorafgaande aan Pasen korte vieringen georganiseerd. Naast deze viering is er voor gezinnen dit jaar ‘Xpeditie360’, met daarin een korte video met daarin een vraag of opdracht om thuis mee aan de slag te gaan. Om daar toch een beetje bij aan te sluiten is er voor het thema ‘Onderweg…’ gekozen. Samen zijn we onderweg. Door samen op weg te zijn krijgt Pasen nog meer betekenis.

De vieringen zijn vooral bedoeld als moment om tot inkeer te komen, samen te luisteren naar woorden en liederen, samen te geloven en te bidden ter voorbereiding op het Paasfeest. Om je naar God uit te strekken en los te laten wat je van Hem afhoudt. In je drukke bestaan ontdekken dat God spreekt en je Zijn liefde, blijdschap en vrede wil geven. De stille week is bedoeld om hier even bij stil te staan.

De avonden beginnen om 19:30 uur.

We willen je vragen om de kerkzaal in stilte binnen te komen en te verlaten. De liturgie zal geprojecteerd worden.

We hopen je te kunnen begroeten.
Als je na een viering vragen, of opmerkingen hebt, of gewoon wat kwijt wilt kun je dit sturen naar: ds.jcjpost@gmail.com ds.h.hoogeveen@gmail.comof senivdgraaf@gmail.com

We wensen jullie allemaal een gezegende week en Paasfeest toe!

> Bekijk de Liturgie van de Paascyclus 2022

terug

Inlog aanvragen

Vanwege privacy richtlijnen kunnen we bepaalde informatie niet zomaar openbaar zetten. Heeft u geen inloggegevens? Stuur dan een mail naar info@pglutten.nl en wij sturen u de inloggegevens toe.

Beheerders

via deze link kunnen de beheerders de website aanpassen.