Ouderlingen

Om als gemeente samen een band te hebben en met elkaar mee te kunnen leven is het van belang om te zorgen voor goed contact. Gelukkig zijn daar onze wijkmedewerkers; die worden op hun beurt weer aangestuurd door de ouderling. Wanneer leden van de kerk behoefte hebben aan een bezoekje van een ouderling, dan kan dat. We kunnen praten over persoonlijke omstandigheden, geloof of kerk, er kan gebeden worden of gelezen worden uit de bijbel maar het kan ook fijn zijn om gewoon belangstelling te hebben voor de medemens. De bezoekjes dienen vooral ter bemoediging.

Er zijn aan onze Emmausgemeente in principe 8 ouderlingen verbonden. Allen hebben ze de zorg over een bepaalde wijk.

Wat doen de ouderlingen?

Om als gemeente samen een band te hebben en met elkaar mee te kunnen leven is het van belang om te zorgen voor goed contact. Gelukkig zijn daar onze wijkmedewerkers; die worden op hun beurt weer aangestuurd door de ouderling. Wanneer leden van de kerk behoefte hebben aan een bezoekje van een ouderling, dan kan dat. We kunnen praten over persoonlijke omstandigheden, geloof of kerk, er kan gebeden worden of gelezen worden uit de bijbel maar het kan ook fijn zijn om gewoon belangstelling te hebben voor de medemens. De bezoekjes dienen vooral ter bemoediging.

Vergaderingen

De ouderlingen komen eens per maand samen om belangrijke zaken die spelen binnen de wijken met elkaar te delen en indien nodig, om actie te ondernemen. Er vindt een stukje bezinning plaats, waarbij we ons altijd de vraag stellen: Wat zou Gods bedoeling zijn in deze tijd?

Ook geven de ouderlingen mede inhoud aan bepaalde beleidszaken zoals bv. het opstellen van nieuw doopbeleid, het ‘veilig kerk zijn', het vormgeven aan erediensten, het betrokken houden/krijgen van de leden bij de kerk, het geven van feedback aan de predikant, het afstemmen van de fusieregels etc. etc.

Vertegenwoordiging in de kleine kerkenraad

Er zit een afvaardiging van de ouderlingen in de kleine kerkenraad. Alle ouderlingen samen maken deel uit van de brede kerkenraad. Samen proberen we zo goed mogelijk de belangen van onze gemeenteleden te behartigen.

 

Op dit moment hebben we de volgende ouderlingen verdeeld over de volgende wijken:

Wijk A:Gerrit Jan Odink

Wijk B: Janneke Rouwenhorst

Wijk C: Henk en Geke Euving

Wijk D: Wilma Winters

Wijk E: Soraima Martina 

Wijk F: Janneke Slot

 
Foto: Ouderlingen (2023)

terug