Uitstel publiceren ANBI-gegevens

•          Uitstel is verleend door de Belastingdienst voor de publicatieplicht 2021

•          Uiterlijk 1 november 2022 worden de vereiste gegevens alsnog gepubliceerd
 
terug