Uitvaart en Coronavirus

Dhr. Vasse volgt de richtlijnen van de BGNU (Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen). Deze richtlijnen houden het volgende in: de uitvaartplechtigheden en condoleancebezoeken mogen uit niet meer dan 30 personen bestaan. En om besmetting zo veel mogelijk te voorkomen, wordt er geen koffie of thee geschonken en is er geen nazit. Ook andere uitvaartondernemers zullen waarschijnlijk dit beleid volgen. Persoonlijk contact moet ook zoveel mogelijk vermeden worden:  het handen schudden moet achterwege worden gelaten en alles moet zoveel mogelijk telefonisch en via de mail geregeld worden.
Hoe verdrietig het ook is: samenkomen en samen met uw familie, vrienden en bekenden rouwen en met elkaar het verlies delen is nu maar heel beperkt mogelijk. 
Ook crematoria en begraafplaatsen zullen toezien op naleving van de regels.
Vanuit de PKN doet men nog het voorstel om later, als de coronacrisis voorbij is, een herdenkingsdienst te organiseren.

De Federatiekerkenraad van de Emmaüs gemeente.

Ten aanzien van de predikant:
Vanuit de PKN schrijft men als richtlijn dat, mocht er iemand aan het corona-virus overlijden, er eerst contact gelegd moet worden met de GGD om te overleggen hoe hier mee om te gaan. In geval van een overlijden aan het corona-virus doet men het voorstel om later, als de corona-crisis voorbij is, een herdenkingsdienst te organiseren. Deze adviezen nemen wij als Emmaüsgemeente in principe over.

Onze predikant ds. Christiaan Post en zijn gezin moeten wij vanwege de kwetsbare thuissituatie, met een kwetsbaar en zorgintensief kind (Boaz) ontzien. Het RIVM adviseert risicovolle situaties te vermijden. Om die reden hebben we de volgende besluiten genomen:
  • Alle stervenspastoraat verloopt via videobellen (Skype, Facetime, Zoom of anders).
  • Indien er geen sprake is van het overlijden aan het coronavirus, zal er in overleg met de uitvaartondernemer en de kerk gekeken worden hoe het afscheid vorm kan worden gegeven.
  • De kerk beslist of iemand wel of niet vanuit de kerk begraven kan worden (max. 30 personen).
  • Indien er geen sprake is van overlijden door het coronavirus, zal onze predikant in beperkte mate de afscheidsdienst (in overleg met de kerk) kunnen leiden. Vanwege de beperkte ruimte op de begraafplaats zal hij echter de begrafenisplechtigheid niet leiden. In overleg met de familie zullen er dan handreikingen worden gegeven.
  • Indien er wel sprake is van een overlijden door het coronavirus is, moeten er strikte protocollen worden nageleefd, en wordt de uitvaart vanuit het uitvaartcentrum gedaan.
  • Is de uitvaart vanuit het uitvaartcentrum, kan in overleg met de familie besloten worden om samen een powerpoint, met daarin een boodschap van troost en bemoediging te maken zodat er toch een vorm van herdenken mogelijk is.

De kerkenraden van de Emmaüs gemeente

 
terug

Agenda

Dienst de Lantaarn Lutten

zo 26 mei 2024 om 09.30 uur

De Ontmoeting

zo 26 mei 2024 om 11.00 uur

Dienst Kruiskerk Lutten

zo 02 jun 2024 om 09.30 uur

Inlog aanvragen

Vanwege privacy richtlijnen kunnen we bepaalde informatie niet zomaar openbaar zetten. Heeft u geen inloggegevens? Stuur dan een mail naar info@pglutten.nl en wij sturen u de inloggegevens toe.

Beheerders

via deze link kunnen de beheerders de website aanpassen.