Voorganger

Ds. Harry Hoogeveen

Mijn naam is Harry Hoogeveen, doopnaam: Harmen, geboren in het dorpje Kamerik onder de rook van Woerden. In Kamerik ben ik opgegroeid, ging er naar de lagere school, deed mee met de jeugdvereniging, volgde er catechisatie en heb er uiteindelijk belijdenis gedaan. Aanvankelijk dacht ik, na de militaire dienstplicht, in de muziek verder te kunnen, maar dat bleek niet zo’n goede keus met een gezin waarin drie kinderen opgroeiden. Ik kwam in de zorg terecht en wel in een verpleeghuis, op een psycho-geriatrische afdeling. De opleiding kon destijds nog intern plaatsvinden. Eenmaal geslaagd, heb ik daar nog elf jaar met veel plezier gewerkt.

Studie

Theologie heeft altijd mijn belangstelling gehad. Daarom ging ik in Amsterdam theologie studeren op HBO-niveau. Met een diploma op zak, solliciteerde ik naar de positie van voorganger in de evangelisatie van Geesbrug. Daar heb ik jaren mogen werken, terwijl ik daarnaast theologie studeerde in Kampen. Na het behalen van de master, werd ik beroepen in Alteveer-Kerkenveld. In december 2021 werd ik bevestigd als predikant in Lutten, Slagharen, Schuinesloot.

In al die jaren heb ik mijn vrouw, Greet leren kennen op een jeugdkoor uit Harmelen. We zijn in Harmelen getrouwd en mochten drie kinderen ontvangen. Intussen genieten we ook alweer van twee kleinkinderen.
 

Passie

Als predikant merk ik dat ik, naast muziek, twee passies heb. De eerste is de buitengewone liefde van God, die Hij ons gegeven heeft in Jezus Christus. Om dat zelf te ervaren is al heel bijzonder en ontroerend. Om dat te mogen verkondigen in Woord en Sacrament ervaar ik als een groot voorrecht. Wanneer muziek daarbij de verkondiging ondersteunt of zelfs zelf verkondiging wordt, zal ik niet nalaten daar gebruik van te maken. Soms is dat experimenteren.

Mijn tweede passie is Waarderende Gemeenteopbouw. Heel kort en zwart-wit gezegd, betekent het in de praktijk en bij het maken van beleid, dat je niet uitgaat van wat je niet hebt, maar juist uitgaat van wat je hebt, van wat er is, van wat werkt,en hoe dat uit te bouwen. Het is een proces waarbij iedereen betrokken wordt die daarin is geïnteresseerd, (of misschien ook juist wel niet), en vervolgens zelf aan de slag gaat. Jan Hendriks noemt dat ‘de vertrouwensvolle gemeente’, (Jan Hendriks, (2013), Goede wijn : waarderende gemeenteopbouw.) Om daar handen en voeten aan te geven, mocht ik, samen met een groep gemeenteleden uit Alteveer-Kerkenveld, een cursus volgen. Het heeft me in de praktijk laten zien dat mensen meer betrokken zijn bij de gemeente wanneer ze ruimte krijgen om mee te doen. Mijn rol als predikant zie ik vanuit WGO niet als leidend, maar als begeleidend. Dat wil zeggen: ruimte scheppen voor alle mensen om van de tribune af te komen en mee te doen. Allen uit te nodigen vorm te geven aan vernieuwing.
 

Welkom voor een gesprek

Ten slotte: ten allen tijde bent u welkom voor een gesprek of kunt u me voor een bezoekje uitnodigen. Ik hoop en bid (en werk eraan) dat we als predikanten (samen met ds. Christiaan Post) samen met de Geest vorm mogen geven aan het leven van de protestantse gemeente Lutten, Slagharen en Schuinesloot.

Harry Hoogeveen; telefoon 06-28249813; E-mail: ds.h.hoogeveen@gmail.com

terug