Wie zijn wij

De Protestantse Gemeente Lutten-Slagharen-Schuinesloot is een gemeente die gemeente wil zijn met Hart voor onze Heer, Hart voor elkaar en Hart voor de wereld.

Ons fundament ligt in het verkondigen van het evangelie zoals dit in de Bijbel staat. We willen open staan voor wat er in onze kerk, in ons dorpen en in de wereld gebeurt. Dit mag een plaats krijgen in onze erediensten.

De Emmaüsgangers als beeld voor ons zelf: twee mensen die samen op weg gaan en gaandeweg de ogen geopend worden door en voor de gekruisigde en opgestane Heer.
 

Kloppend hart

Emmaüsgemeente Lutten, Slagharen en Schuinesloot is een gemeenschap waarin het leven van Jezus Christus centraal staat. We willen ons net als Hij onderscheiden door de koninklijke opdracht van God liefhebben en de naaste als jezelf serieus te nemen. Dit betekent dat we willen (leren) luisteren, in dialoog zijn met de ander, en willen doen wat Jezus van ons vraagt. We weten ons betrokken op elkaar en verlangen naar groei in geloof, gemeenschap en getal. We hebben een positief kritische houding naar elkaar om deze uitgangspunten te waarborgen.


Hoe ervaar je dat?

We geloven in eenheid.
We willen voor iedereen kerk zijn. Door een open houding naar de ander aan te nemen, door onze luisterhouding en de dialoog aan te gaan. Zoeken wij die ineenheid. In onze vergaderingen en bijeenkomsten maar ook in ons gewone dagelijkse leven proberen we te werken aan eenheid.

We geloven in verbinding.
Leden zoeken naar verbinding door het inzetten van hun gaven en talenten ten behoeve van de opbouw van het Koninkrijk van God. Dit wordt zichtbaar in het werk van onze ambtsdragers, wijkmedewerkers en vrijwilligers.

We geloven in zorg en aandacht.
Leden zijn zich bewust dat als één lid lijdt, allen lijden en als er vreugde is, alle anderen delen in diezelfde vreugde. 
Leden leven met elkaar mee en zijn zich bewust dat iedereen zijn/haar manier zorg en aandacht voor de ander kan hebben. En zo een bijdrage kan leveren aan onze opdracht. 
 

Waaruit blijkt dat?

We nemen onze verantwoordelijkheid en zetten onze gaven, tijd en geld in voor de opbouw van de gemeente. We willen op respectvolle wijze met elkaar omgaan. Er is ruimte voor gesprek als er vragen of opmerkingen zijn. We zijn oprecht betrokken en staan open voor andere meningen en verbeterpunten.

We weten ons verantwoordelijk voor elkaar. Er is een voortdurende vorm van betrokkenheid op elkaar. Deze wordt zichtbaar in de wijkteams waarin de focus ligt op verbinding. Wijkmedewerkers leggen bezoekjes af in de wijk en zorgen wat we met een mooi woord noemen ‘aandachtspastoraat’.

We willen een cultuur ontwikkelen waarin we God eren en aanbidden, elkaar toerusten en bemoedigen. In al onze ontmoetingen streven we ernaar om elkaar tot zegen te zijn. Gebed vinden we daarin belangrijk.

We streven naar eenheid, omdat we geloven dat deze eenheid zal leiden tot groei.

We zijn verantwoordelijk voor ons eigen leerproces (discipelschap) en dat van onze kinderen, en zoeken samen naar groei in geloof.

We willen een gastvrije gemeente zijn, zoals de Emmaüsgangers. Dat betekent dat we in gesprek zijn met de ander, samen op weg gaan en werken aan onze opdracht. Voor iedereen is er plaats in onze Emmausgemeente. Wees welkom!
 

 
 
terug