Wie zijn wij - hervormd

Hervormde wijkgemeente
Welkom namens de hervormde gemeente Lutten, Slagharen en Schuinesloot
Waar staan wij voor als gemeente van Christus? Wij vatten dat zo samen: ‘Wij willen leven uit de liefde van God en zo, als een levende gemeente het evangelie in woord en daad uitdragen in het geloof dat God in Christus naar ons heeft omgezien en ons vraagt om te zien naar elkaar.’ Een hele zin, maar in die ene zin wordt wel veel gezegd!
Hij betekent allereerst dat wij een hechte gemeente willen zijn waarin we voor elkaar zorgen, zoals je voor elkaar zorgt als gezin of familie. Waarom? Omdat je van elkaar houdt. Maar dat is niet alles. Die liefde gaat verder. Die liefde gaat de wereld in. Zo willen wij er ook zijn als gemeente voor hen die geen lid zijn, een open en gastvrije gemeente waarin voor iedereen plaats is.
Waarom willen we dat als hervormde gemeente? Daar is maar één goede reden voor: omdat God van ons houdt. Van elk van ons persoonlijk, van ons samen, van heel de wereld houdt Hij. En dat is gebleken toen zijn Zoon geboren werd als een mensenkind, zijn leven gaf voor deze wereld en de dood overwon in zijn Opstanding. Elke zondag bidden en zingen wij samen, lezen wij uit de bijbel en leren daaruit over Gods liefde, zowel in de kerk te Lutten als in de kapel te Schuinesloot.
Liefde die niet vrijblijvend is maar vraagt om een getuigenis, om het door te vertellen. Daar willen wij als gemeente van Christus aan meewerken in woord en daad.
Ds William Piksen
terug