Wijkmedewerkers

De wijkmedewerkers ondersteunen de ouderlingen in de wijk. Doormiddel van bezoekjes en gesprekjes. Wijkmedewerkers hebben als belangrijkste taak het contact met de gemeenteleden in de wijk. Met als hoofddoel: Omzien naar elkaar.


Taken van de wijkmedewerker:

- ze brengen op eigen initiatief een bezoek aan gemeenteleden of worden hiervoor door een ouderling gevraagd.

- Gemeenteleden vragen via wijkmedewerkers om contact met de wijkouderling of predikant. De volgorde is dus: wijkmedewerker-wijkouderling-predikant.

- Wijkmedewerker ben je voor onbepaalde tijd.

-  Ze zijn het aanspreekpunt in jouw deel van de wijk

-  Ze staan in nauw contact met de wijkouderling

-  Ze zijn aanwezigheid op vergadering van wijkteam (=wijkouderling,wijkdiaken,wijkmedewerker) 1 á 2x per jaar

- Houden vertrouwelijke dingen die ze worden toevertrouwd voor henzelf.

terug